Hensigten med denne hjemmeside er at vise og fortælle om nogle af mine arbejder gennem et langt modelbyggerliv. Jeg begyndte i en alder af vel omkring 8 – 10 år med at sømme nogle stykker træ sammen, skære dem lidt til, så de fik form og binde en snor i, så jeg havde lidt styr på mine skibe, når jeg sejlede med dem hjemme i den lokale bæk. Henne omkring konfirmationsalderen eller et par år før, købte en af mine venner et byggesæt af en Vedette motorbåd, og vi havde meget fornøjelse af at bygge og siden sejle med den. Da jeg begyndte at tjene nogle penge som bydreng, skulle jeg også have mig et byggesæt, så min ven og jeg kunne lege sammen med hver sin model. Og det er faktisk begyndelsen.
Fra 1952 til 1958 fik jeg bygget mig 13 modeller, som jeg kunne lege med, nemlig:

3 stk Vedette motorbåde
2 stk cadett motorbåd
1 stk Kiwi sejlbåd
1 vikingeskib
1 stk motortorpedobåd
1 stk Admiral motorbåd
1 stk sprint motorbåd
1 criss craft
1 fiskekutter
1 stk quick motorbåd,
hvilke alle naturligvis er gået støvets gang for længst.
Op til 1960’erne blev det så mere seriøst. Nu skulle mine modeller ikke bare være til at lege med, nej de skulle også være rigtig pæne at se på. Jeg gik i gang med den mere alvorlige del af modelbygningens svære kunst, nemlig skibe med en hel masse snore på. Til at begynde med byggesæt som Lilla Dan og Jylland, og så fik jeg blod på tanden.
Amerikanerskonnerter, svenske barker, Bounty, og en fransk chebec. Og så var det som der skete noget. Gode venner og bekendte fik øjne op for mine små kunstværker, og min hobby fik en ny dimension. Det skete faktisk at der tid efter anden kom en forespørgsel på bygning af en model.
Op til starten af 1970.erne blev det til modeller af en Lilla Dan, en fuldrigger, 2 barker, en slæbebåd, en drage og en Norske Løve.
Og så skete der rigtig noget. Et par private samlere bestilte nogle modeller hos mig, og et par søfartsmuseer bad mig restaurere nogle modeller. Der blev også restaureret og bygget en del kirkeskibe. Jeg deltog i hobby udstillinger og i flere modelskibsudstillinger.
Jeg har prøvet at være medlem af modelskibsklubber, men det viste sig desværre at slå fejl nogle gange, hvilket jeg personligt er meget ked af. Der er dog ingen problemer med at være sammen med andre ligesindede, jeg er for eksempel medlem af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, endskønt det dog på grund af afstanden fra mit domicil er et ganske uforpligtende medlemskab.
Jeg sejler med radiostyrede sejlskibe herhjemme i Danmark med min gode ven Finn, og vi deltager i forskellige regattaer i Tyskland, og i udstillinger rundt om i landet og i Tyskland.
Her ved årtusindeskiftet kan jeg se tilbage på et langt og produktivt modelbyggerliv med mange glæder, og jeg kan konkludere at min hobby har været en rigtig dejlig hobby for mig. Jeg har fået så mange dejlige venner rundt omkring i verden at snakke med og at skrive sammen med om denne specielle hobby.
Jeg håber derfor, at jeg også ad denne vej kan få kontakt til flere ligesindede entusiaster ud i modelskibsbygningens svære kunst.

Via linksene til venstre kan du navigere rundt og kigge på det jeg har beskæftiget mig med. Derudover kommer så alle de mange kirkeskibe, jeg har restaureret.


På denne side: Værkstedet kan man se billeder fra mit værksted.


På denne side http://www.minisail-classic.de/ kan man se nogle af mine oplevelser i det tyske.


Ove Andreasen, Porsevænget 31, 5250 Odense SV

tlf 23 46 81 39.

Email adresse brandt.andreasen@dsa-net.dk


Webmaster:
Min datter, Gitte